plenfrderuesuk

Gmina Lubenia

Gmina Lubenia

Gmina Lubenia

Jedna z najstarszych wsi powiatu rzeszowskiego. Prawa osadnicze otrzymała już w 1359 roku od Kazimierza Wielkiego. Powtórnie lokowana w 1420 roku przez Króla Władysława Jagiełłę.

Lubenia Mapa

Gmina Lubenia położona jest w centralnej części woj. podkarpackiego. Obejmuje swym zasięgiem ponad 5477 ha, administracyjnie podzielona jest na cztery sołectwa i liczy 6534 mieszkańców:

  • - Lubenia
  • -Straszydle
  • -Siedliska
  • -Sołonka
  • -Tężnia Solankowa w Sołonce (ok. 7 km)